Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 681]
Notice (8): Undefined index: Keywords [APP/Controller/PagesController.php, line 682]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 685]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 687]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 689]
Notice (8): Undefined index: id [APP/Controller/PagesController.php, line 696]
Công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2017

Công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2017

Sáng nay (28/8), phát biểu tại Lễ công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017 và phát động phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Thủ tướng luôn trân trọng và lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, của đồng chí, đồng bào về phát triển kinh tế - xã hội cũng như về phát triển khoa học công nghệ để cùng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Sách Vàng Sáng Tạo và Giấy Chứng nhận cho ông Hồ Thanh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Muối Bạc Liêu

Ông Hồ Thanh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Muối Bạc Liêu nhận Sách Vàng Sáng Tạo Việt Nam 

Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017 vinh danh 72 cá nhân và tập thể cùng 72 công trình, giải pháp khoa học và sáng kiến, trùng với kỷ niệm lần thứ 72 Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9. Đây là những công trình trong các lĩnh vực được ưu tiên phát triển về nông nghiệp, y tế, quốc phòng, như máy thu hái hồi, lọc máu, thiết bị rửa trái cây thanh long sau thu hoạch, kính quan sát đêm trên biển, nhà thông minh ở nông thôn và hệ thống điều khiển tự động súng phòng không 12ly7.

Vinh danh các cá nhân và tập thể trong Sách vàng sáng tạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đổi mới sáng tạo luôn tạo động lực cho sự phát triển của xã hội. Trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quốc gia nào có năng lực đổi mới, sáng tạo cao sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát triển nhanh và bền vững.

Chính vì thế, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nhất là trong phát triển khoa học công nghệ, phát hiện, đào tạo tài năng. Còn Chính phủ luôn quan tâm đầu tư phát triển khoa học công nghệ, dành những điều kiện tốt nhất, phù hợp với khả năng của đất nước để các nhà khoa học phát huy tài năng, sáng tạo và cống hiến cho Tổ quốc.

Thủ tướng cho rằng, trong thời gian tới cần phải tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ và quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; cũng như cần tạo được những thể chế thông thoáng về trọng dụng nhân tài cho đất nước, nhất là đối với kiều bào ở nước ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành cần hỗ trợ tích cực, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để hưởng ứng, tổ chức, triển khai phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" trong phạm vi cả nước, tránh hình thức, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, nhằm khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam và toàn dân tộc; qua đó, cũng hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển tài năng, sáng tạo của con người Việt Nam. Thủ tướng cho rằng, trong phong trào này cần chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học, giải pháp công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt như tài nguyên môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, năng lượng sạch, vật liệu mới và đặc biệt nâng cao năng suất lao động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng những phong trào thi đua này sẽ truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng và toàn xã hội.

Thủ tướng cũng kêu gọi cả nước hãy thực hiện lời Bác Hồ dạy, cùng nhau đoàn kết, nuôi dưỡng, bồi đắp nguồn trí tuệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, tạo nên những động lực mạnh mẽ để xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo VTV News