Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 681]
Notice (8): Undefined index: Keywords [APP/Controller/PagesController.php, line 682]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 685]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 687]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 689]
Notice (8): Undefined index: id [APP/Controller/PagesController.php, line 696]
Công ty CP Muối Bạc Liêu được trao Giải vàng giải Chất lượng quốc gia 2015

Công ty CP Muối Bạc Liêu được trao Giải vàng giải Chất lượng quốc gia 2015

Công ty Cổ phần muối Bạc Liêu vinh dự được thủ tướng chính phủ trao giải vàng giải Chất lượng quốc gia trong năm 2015, giải thưởng là niềm vui, niềm vinh dự của Công ty Cổ phần muối Bạc Liêu vừa khẳng định chất lượng sản phẩm muối Bạc Liêu trong thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.